1997 – tolfte båten

Och vi gingo ombord på ett skepp från Adramyttium, som skulle anlöpa provinsen Asiens kuststäder…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *